HÀNH TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày 24 tháng 09, năm 2016

Địa điểm: Sân vận động Quân Khu 7

Xem chi tiết
HÀNH TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

CẦN THƠ

Tháng 10, năm 2016

Địa điểm: Sân vận động Cần Thơ

Xem chi tiết
HÀNH TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

AN GIANG

Tháng 10, năm 2016

Địa điểm: Sân vận động An Giang

Xem chi tiết
HÀNH TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

LONG AN

Tháng 11, năm 2016

Địa điểm: Sân vận động Long An

Xem chi tiết
HÀNH TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

KHÁNH HÒA

Tháng 12, năm 2016

Địa điểm: Sân vận động 19-8, Thành Phố Nha Trang

Xem chi tiết
HÀNH TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

ĐÀ NẴNG

Tháng 12, năm 2016

Địa điểm: Sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng

Xem chi tiết

“ĐỒNG HÀNH CÙNG HÀNH TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG”

Nhà Tài Trợ Kim Cương

Nhà Tài Trợ Vàng

Nhà Tài Trợ Bạc
Nhà Tài Trợ Đồng
Các Nhà Đồng Tài Trợ
Các Đơn Vị Hỗ Trợ Chương Trình

“CÁC ĐƠN VỊ BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG”

CÁC ĐƠN VỊ ĐÀI TRUYỀN HÌNH
CÁC ĐƠN VỊ BÁO CHÍ

HÀNH TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

Danh sách trẻ em được bảo trợ